Blogger Templates

Tuesday, March 15, 2011

Saturday, February 6, 2010

Sunday, October 25, 2009

Keselamatan Kokurikulum:

KESELAMATAN MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

Pengenalan

Aktiviti kokurikulum adalah merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

Rasional

 • Dewasa ini banyak aktiviti kokurikulum yang ditawarkan oleh pihak NGO untuk diikuti oleh murid-murid. Oleh itu satu tatacara tindakan yang dapat menjadi panduan semua pihak perlu disediakan untuk menjaga keselamatan semua pihak.
 • Guru menghadapi masalah apabila murid yang di bawah jagaaannya mendapat kemalangan disebabkan masalah kesihatan yang sepatutnya boleh dikesan dengan lebih awal.

Objektif

 • Tidak ada kemalangan berlaku semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.
 • Memastikan aktiviti yang dijalankan , dirancang dengan mengambilkira tatacara keselamatan dan mematuhi dasar Kementerian Pendidikan.
 • Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

Peranan pihak-pihak di dalam menjalankan aktiviti kokurikulum

1. Peranan murid

  • melaporkan taraf kesihatan diri kepada guru.
  • mengikut arahan guru sepanjang aktiviti dijalankan.
  • melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan.
  • mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

2. Peranan kaunselor

Memberi kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui:
 • Poster
 • Perhimpunan Mingguan
 • Ceramah
 • Bengkel
 • Pengajaran dam Pembelajaran dalam kelas
 • Tayangan video
 • Ceramah
 • Edaran
 • Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.
 • Merekodkan semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat yang jahat.
 • Memaklumkan kepada ibu bapa dan pihak berkenaan.
 • Menganalisis setiap kejadian.
 • Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permuafakatan , Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.
 • Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti kokurikulum.

3. Peranan ibu bapa

 • Mengambil tahu aktiviti kokurikulum yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.
 • Meneliti dan mengisi borang -borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan.
 • Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.
 • Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan .
 • Mengenalpasti guru-guru menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan / pihak sekolah.

Tatacara murid di dalam kegiatan:

A. Sukan dan permainan

Sebelum menjalankan aktiviti, anda hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini seperti sakit jantung, asma, lelah dan lain-lain penyakit dari semasa ke semasa kepada guru yang berkenaan.

 • Anda hendaklah memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.
 • Anda hendaklah melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa ketidakselesaan sewaktu menjalankan aktiviti.
 • Anda hendaklah beratur di tapak perhimpunan sebelum bergerak ke kawasan sukan.
 • Anda boleh bergerak ke kawasan sukan setelah diberi arahan oleh guru.
 • Anda dikehendaki memastikan kawasan yang selesa dan selamat digunakan.
 • Tidak boleh memulakan aktiviti fizikal tanpa arahan guru.
 • Anda tidak dibenarkan melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.
 • Anda mesti mengikuti arahan guru semasa melakukan kemahiran asas pergerakan atau permainan.
 • Sekiranya anda berasa tidak selesa atau di luar kemampuan diri semasa aktiviti pergerakan , anda harus berhenti dan memberitahu guru.
 • Anda mesti menjalankan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.

 • Anda hendaklah melaporkan segala kerosakan alat kepada guru yang bertugas jika ada alatan yang rosak selepas digunakan. Jika terdapat alatan yang rosak , jangan gunakan dan laporkan segera kepada guru.
 • Anda hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.
 • Anda hendaklah berbaris selepas tamat aktiviti dan berjalan dalam barisan menuju ke tapak perhimpunan.

ii. Unit beruniform

 • Anda mesti sihat untuk menjalankan aktiviti dan memakai pakaian yang sesuai.
 • Berada di lokasi aktiviti pada tempat dan masa yang ditentukan.
 • Ketua Pasukan merekodkan kedatangan ahli.
 • Ahli yang tidak dapat hadir mesti dilaporkan dengan segera
 • Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.
 • Tunggu arahan daripada guru penasihat.
 • Sentiasa mematuhi arahan guru penasihat.
 • Pastikan alatan yang hendak digunakan tidak rosak dan sekiranya rosak jangan menggunakan alatan tersebut dan segera laporkan kepada guru.
 • Sekiranya berlaku kemalangan, ikut tatacara menghadapi kemalangan dan berikan rawatan mengikut jenis kemalangan.

iii. Kelab/ persatuan

 • Pelajar berada di bilik/ tempat tepat pada masa yang ditetapkan.
 • Setiausaha merekodkan kehadiran ahli.
 • Pelajar memaklumkan sebab/alasan kepada guru sekiranya tidak dapat hadir.
 • Pelajar hendaklah memakai pakaian yang ditetapkan oleh pihak sekolah/ guru penasihat.
 • Pelajar hendaklah mengikut arahan guru sepanjang aktiviti dijalankan.
 • Sekiranya berlaku kemalangan / kecemasan hendaklah diberi rawatan kecemasan dengan segera dan laporkan kepada guru.
 • Sekiranya pelajar tidak dapat meneruskan aktiviti , guru penasihat hendaklah melaporkan kepada ibu bapa/ penjaga dan menghantar pelajar pulang atau ke hospital.

iv. Aktiviti gotong-royong

 • Melengkapkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga.
 • Memakai pakaian yang sesuai semasa aktiviti gotong-royong dijalankan.
 • Mematuhi arahan dan pembahagian kerja oleh guru.
 • Penggunaan peralatan yang tajam mesti mendapat pengawasan dari guru.
 • Maklumkan dengan guru segera sekiranya ternampak serangga/ binatang yang ganjil/berbahaya.
 • Sentiasa bekerja dalam kumpulan.
 • Tidak bergurau atau bermain semasa menggunakan peralatan.
 • Memastikan peralatan yang digunakan adalah sesuai dan dalam keadaan sempurna.
 • Jika peralatan yang digunakan rosak, maklumkan dengan segera kepada guru.
 • Memulangkan semula peralatan gotong-royong yang digunakan.
 • Membersihkan diri selepas aktiviti gotong-royong tamat.

Tatacara-tatacara yang perlu diambil di dalam menjalankan kegiatan kokurikulum

i. Tatacara Guru

 • Peka terhadap surat pekeliling yang diedarkan serta memahami isi kandungnya.
 • Memahami dan mematuhi tatacara tindakan sebelum , semasa dan selepas aktiviti dijalankan.
 • Menyimpan rekod profil dan juga kegiatan murid serta sentiasa dikemaskini.
 • Memeriksa sebarang peralatan yang akan digunakan sebelum dan selepas aktiviti dijalankan.
 • Menggantikan peralatan yang tidak selamat dan tidak boleh digunakan.
 • Menyimpan dan menyelenggarakan stok peralatan dengan sempurna dan kemas kini.
 • Menjalankan pemeriksaan fizikal murid secara berkala dan mendapatkan laporan kesihatan tentang murid yang mempunyai masalah kesihatan.
 • Mengenalpasti pelajar yang tidak sihat atau mempunyai surat pengesahan perubatan tentang sesuatu penyakit yang perlu dikecualikan daripada menjalankan aktiviti.
 • Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/ penjaga untuk dipenuhkan dan dikumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan.
 • Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk dipenuhkan dan dikumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan.
 • Hadir di tempat aktiviti 10 minit sebelum aktiviti dimulakan dan mengawasi murid sepanjang masa untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah yang tidak diingini.
 • Mencatat kehadiran murid.
 • Memastikan aktiviti yang dilakukan mengikut kesesuaian dan kemampuan murid.
 • Membuat penilaian secara pemerhatian, penulisan dan lisan untuk tindakan susulan dan memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan guru lain.
 • Memakai kasut dan pakaian yang sesuai (mengikut peraturan ) semasa aktiviti dijalankan.
 • Memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selesa dan selamat.
 • Memastikan semua murid beratur sebelum dan selepas aktiviti untuk mendapatkan maklumat terkini tentang bilangan murid yang ada.

ii. Tatacara ibu bapa / penjaga

 • Menandatangani surat kebenaran ibu bapa / penjaga
 • Memastikan anak berada dalam keadaan sihat.
 • Memaklumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing.
 • Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk mengikuti sebarang aktiviti.
 • Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai aktiviti.
 • Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti.
 • Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti.
 • Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan.
 • Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi.

Pasukan Beruniform:

KOKURIKULUM
PASUKAN BADAN BERUNIFORM
2009


Friday, October 23, 2009

Staf SMK Perlis

STAF PEJABAT SMK PERLIS


GURU SMK PERLIS

Jadual Peperiksaan 2010

Keselamatan Kokurikulum:

KESELAMATAN MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

Pengenalan

Aktiviti kokurikulum adalah merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

Rasional

 • Dewasa ini banyak aktiviti kokurikulum yang ditawarkan oleh pihak NGO untuk diikuti oleh murid-murid. Oleh itu satu tatacara tindakan yang dapat menjadi panduan semua pihak perlu disediakan untuk menjaga keselamatan semua pihak.
 • Guru menghadapi masalah apabila murid yang di bawah jagaaannya mendapat kemalangan disebabkan masalah kesihatan yang sepatutnya boleh dikesan dengan lebih awal.

Objektif

 • Tidak ada kemalangan berlaku semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.
 • Memastikan aktiviti yang dijalankan , dirancang dengan mengambilkira tatacara keselamatan dan mematuhi dasar Kementerian Pendidikan.
 • Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

Peranan pihak-pihak di dalam menjalankan aktiviti kokurikulum

1. Peranan murid

  • melaporkan taraf kesihatan diri kepada guru.
  • mengikut arahan guru sepanjang aktiviti dijalankan.
  • melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan.
  • mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

2. Peranan kaunselor

Memberi kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui:
 • Poster
 • Perhimpunan Mingguan
 • Ceramah
 • Bengkel
 • Pengajaran dam Pembelajaran dalam kelas
 • Tayangan video
 • Ceramah
 • Edaran
 • Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.
 • Merekodkan semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat yang jahat.
 • Memaklumkan kepada ibu bapa dan pihak berkenaan.
 • Menganalisis setiap kejadian.
 • Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permuafakatan , Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.
 • Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti kokurikulum.

3. Peranan ibu bapa

 • Mengambil tahu aktiviti kokurikulum yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.
 • Meneliti dan mengisi borang -borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan.
 • Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.
 • Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan .
 • Mengenalpasti guru-guru menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan / pihak sekolah.

Tatacara murid di dalam kegiatan:

A. Sukan dan permainan

Sebelum menjalankan aktiviti, anda hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini seperti sakit jantung, asma, lelah dan lain-lain penyakit dari semasa ke semasa kepada guru yang berkenaan.

 • Anda hendaklah memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.
 • Anda hendaklah melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa ketidakselesaan sewaktu menjalankan aktiviti.
 • Anda hendaklah beratur di tapak perhimpunan sebelum bergerak ke kawasan sukan.
 • Anda boleh bergerak ke kawasan sukan setelah diberi arahan oleh guru.
 • Anda dikehendaki memastikan kawasan yang selesa dan selamat digunakan.
 • Tidak boleh memulakan aktiviti fizikal tanpa arahan guru.
 • Anda tidak dibenarkan melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.
 • Anda mesti mengikuti arahan guru semasa melakukan kemahiran asas pergerakan atau permainan.
 • Sekiranya anda berasa tidak selesa atau di luar kemampuan diri semasa aktiviti pergerakan , anda harus berhenti dan memberitahu guru.
 • Anda mesti menjalankan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.

 • Anda hendaklah melaporkan segala kerosakan alat kepada guru yang bertugas jika ada alatan yang rosak selepas digunakan. Jika terdapat alatan yang rosak , jangan gunakan dan laporkan segera kepada guru.
 • Anda hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.
 • Anda hendaklah berbaris selepas tamat aktiviti dan berjalan dalam barisan menuju ke tapak perhimpunan.

ii. Unit beruniform

 • Anda mesti sihat untuk menjalankan aktiviti dan memakai pakaian yang sesuai.
 • Berada di lokasi aktiviti pada tempat dan masa yang ditentukan.
 • Ketua Pasukan merekodkan kedatangan ahli.
 • Ahli yang tidak dapat hadir mesti dilaporkan dengan segera
 • Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.
 • Tunggu arahan daripada guru penasihat.
 • Sentiasa mematuhi arahan guru penasihat.
 • Pastikan alatan yang hendak digunakan tidak rosak dan sekiranya rosak jangan menggunakan alatan tersebut dan segera laporkan kepada guru.
 • Sekiranya berlaku kemalangan, ikut tatacara menghadapi kemalangan dan berikan rawatan mengikut jenis kemalangan.

iii. Kelab/ persatuan

 • Pelajar berada di bilik/ tempat tepat pada masa yang ditetapkan.
 • Setiausaha merekodkan kehadiran ahli.
 • Pelajar memaklumkan sebab/alasan kepada guru sekiranya tidak dapat hadir.
 • Pelajar hendaklah memakai pakaian yang ditetapkan oleh pihak sekolah/ guru penasihat.
 • Pelajar hendaklah mengikut arahan guru sepanjang aktiviti dijalankan.
 • Sekiranya berlaku kemalangan / kecemasan hendaklah diberi rawatan kecemasan dengan segera dan laporkan kepada guru.
 • Sekiranya pelajar tidak dapat meneruskan aktiviti , guru penasihat hendaklah melaporkan kepada ibu bapa/ penjaga dan menghantar pelajar pulang atau ke hospital.

iv. Aktiviti gotong-royong

 • Melengkapkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga.
 • Memakai pakaian yang sesuai semasa aktiviti gotong-royong dijalankan.
 • Mematuhi arahan dan pembahagian kerja oleh guru.
 • Penggunaan peralatan yang tajam mesti mendapat pengawasan dari guru.
 • Maklumkan dengan guru segera sekiranya ternampak serangga/ binatang yang ganjil/berbahaya.
 • Sentiasa bekerja dalam kumpulan.
 • Tidak bergurau atau bermain semasa menggunakan peralatan.
 • Memastikan peralatan yang digunakan adalah sesuai dan dalam keadaan sempurna.
 • Jika peralatan yang digunakan rosak, maklumkan dengan segera kepada guru.
 • Memulangkan semula peralatan gotong-royong yang digunakan.
 • Membersihkan diri selepas aktiviti gotong-royong tamat.

Tatacara-tatacara yang perlu diambil di dalam menjalankan kegiatan kokurikulum

i. Tatacara Guru

 • Peka terhadap surat pekeliling yang diedarkan serta memahami isi kandungnya.
 • Memahami dan mematuhi tatacara tindakan sebelum , semasa dan selepas aktiviti dijalankan.
 • Menyimpan rekod profil dan juga kegiatan murid serta sentiasa dikemaskini.
 • Memeriksa sebarang peralatan yang akan digunakan sebelum dan selepas aktiviti dijalankan.
 • Menggantikan peralatan yang tidak selamat dan tidak boleh digunakan.
 • Menyimpan dan menyelenggarakan stok peralatan dengan sempurna dan kemas kini.
 • Menjalankan pemeriksaan fizikal murid secara berkala dan mendapatkan laporan kesihatan tentang murid yang mempunyai masalah kesihatan.
 • Mengenalpasti pelajar yang tidak sihat atau mempunyai surat pengesahan perubatan tentang sesuatu penyakit yang perlu dikecualikan daripada menjalankan aktiviti.
 • Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/ penjaga untuk dipenuhkan dan dikumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan.
 • Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk dipenuhkan dan dikumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan.
 • Hadir di tempat aktiviti 10 minit sebelum aktiviti dimulakan dan mengawasi murid sepanjang masa untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah yang tidak diingini.
 • Mencatat kehadiran murid.
 • Memastikan aktiviti yang dilakukan mengikut kesesuaian dan kemampuan murid.
 • Membuat penilaian secara pemerhatian, penulisan dan lisan untuk tindakan susulan dan memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan guru lain.
 • Memakai kasut dan pakaian yang sesuai (mengikut peraturan ) semasa aktiviti dijalankan.
 • Memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selesa dan selamat.
 • Memastikan semua murid beratur sebelum dan selepas aktiviti untuk mendapatkan maklumat terkini tentang bilangan murid yang ada.

ii. Tatacara ibu bapa / penjaga

 • Menandatangani surat kebenaran ibu bapa / penjaga
 • Memastikan anak berada dalam keadaan sihat.
 • Memaklumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing.
 • Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk mengikuti sebarang aktiviti.
 • Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai aktiviti.
 • Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti.
 • Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti.
 • Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan.
 • Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi.

Pasukan Beruniform:

KOKURIKULUM
PASUKAN BADAN BERUNIFORM
2009


Staf SMK Perlis

STAF PEJABAT SMK PERLIS